سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرانعلی عزیزی – مربی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احمد صداقت – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی برق
احمدرضا پیشه ور – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی برق

چکیده:

از روش پنل عددی برای طراحی اولیه بال و بدنه هواپیماها در شرکتهای بزرگ هواپیماسازی استفاده می شود. برنامه رایانه ای برای تحلیل بال سه بعدی تحت زوایای حمله، تویست، دایهدرال و سو ئیپ دلخواه بکمک روش پنل عددی با توزیع چشمه و دابلت یکنواخت تهیه شده است. جهت ارزیابی از مشخصات تخمینی بالهای هواپیماهای Sesna310Q و DC6 استفاده شده است. نیروی برآ برای این دو بال با در نظر گرفتن زوایای حمله برابر ۸/۵ و ۷/۴ درجه به ترتیب معادل ۲۱۹۱ و ۴۴۰۷۱ کیلو گرم محاسبه شدند که بخوبی با وزن برخاست این هواپیماها انطباق دارند.