سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دکترابوالفضل شمسایی – استاد دانشگاه عمران دانشگاه صنعتی شریف
مهندس امیرعباس محمودی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

در پروسه مهار، جمع آوری ،ذخیره و انتقال آب به مراکز مصرفی، عوامل فراوانی باعث هدر رفتن آب می گردند. در این مقاله ضریب فرمول تجربی موریتس (Moritz) برای تخمین میزان تلفات نشت آب از بدنه کانالهای فرسایش پذیر در ۸ پروژه با خاکهای مختلف، اصلاح گردیده است. برای تحلیل تراوش از یک نرم افزار تخصصی و قوی سه بعدی به نام (SEEP3D) استفاده به عمل آمدهاست.برای اصلاح مقادیر ضریب مورد نظر عوامل موثردر میزان نشت آب از جمله نفوذپذیریبالا یا غیرقابل نفوذ بودن لایه زیرین بستر کانال، فاصله لایه زیرین تا کف کانال و همچنین تاثیر میزان ارتفاع آب در کانال بررسی گردیده است.درهر دو حالت با توجه به نسبت عمق لایه زیرین بستر کانال به عرض کف کانال، از کمترین فاصله تا عمقیق که تاثیر آن بر میزان نشت به صفر میل می کند، اعدادی برای ضریب مورتیس پیشنهاد شده است. این مقادیربرای ۱۹۲ حالت در قالب شش جدول، برای سه میزان از نسبتعرض کف کانال به ارتفاع آب درون آن ارائه شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق تلفیقی از آنالیز دستی و نرم افزاری میباشد.