سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کمک پناه – دانشیار گروه خاک و پی دانشگاه تربیت مدرس
نسیم نصرالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در سال های اخیر بر روی رفتار شمع تحت بارهای دینامیکی، شمع منفرد را مد نظر قرار داده است. با توجه به ماهیت حضور شمع در انتقال بارهای زیاد، استفاده از شمع بصورت گروهی متداول است. همچنین یکی از مهم ترین عوامل در تحلیل رفتار شمع و خاک، غیر خطی درنظر گرفتن رفتار خاک بصورت رفتار الاستو پلاستیک می باشد که کمتر مورد نظر قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی اثرات بارهای دینامیکی جانبی بر روی رفتار گروه شمع در خاک رسی پرداخته و عواملی چون پلاستیسیسته خاک، تعداد شمع ها و فاصله آن ها مورد
بررسی قرار گرفته است. نتیجه بررسیها نشان داد که اثرات غیرخطی بودن رفتار خاک تا حد زیادی به فرکانس ارتعاش وابسته است و با کاهش فاصله شمعهای گروه و همچنین افزایش تعداد شمعها، پاسخ سر شمع تحت تاثیر بشتری قرار میگیرد.