سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اورنگ فرزانه – عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
فرج الله عسکری – عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مسعود فاضلی نیا – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله بر مبنای روش تحلیل حدی مرز بالا به بررسی ظرفیت باربری پی های مجاور شیب ها که تحت اثر بارهای خارج از مرکز قرار دارند، رداخته شده است. جل این مسله با در نظر گرفتن مکانیسم گسیختگی چرخشی سه بعدی صورت پذیرفته که سطح زیرین آن یک رویه اسپیرال لگاریتمی است. سطوح جانبی مکانیسم گسیختگی جواب حاص یک معادله دیفرانسیل غیر خطی است.
نتایج حاصل از این تحقیق به صورت نمودارهای بدون بعد ارائه شده است. با استفاده از این نمودارها می توان ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر روی شیروانی های خاکی را در شرایط مختلف هندسه مسئله و خصوصیات خاک تعیین نمود.