سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصیر انجامی – کارشناس مهندسی مکانیک- طراحی جامدات، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
علی باستی – استادیار و عضو هیئت علمی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

نورد حلقه یکی از پیچیده ترین فرآیند های شکل دهی فلزات می باشد که عواملی مانند ابعاد هندسی غلتک ها و بالنک، اصطکاک و نرخ پیشروی اثرات مهمی بر آن دارد و در عین پرکاربرد بودن این فرآیند در ساخت حلقه های بدون درز مطالعات زیادی بر روی آن صورت نگرفته است. دراین مقاله، فرآیند نورد حلقه با استفادخ از روش اجزاء محدود به صورت صلب- پلاستیک مدل گردیده و عوامل مهمی مانند کرنش، نیروی نورد، سینماتیک حلقه، تغییر تدریجی قطر، ضخامت و ارتفاع در طول فرآیند، سطوح تماس غلتک های اصلی و ماندرل با حلقه، تحلیل شده است. در عین حال فرآیند از لحاظ تعریض جانبی حلقه، نوع رفتار تغییر شکل پلاستیک ماده، عیوب ایجاد شده در حلقه منجمله عیوب سطحی همانند دم ماهی شدن حلقه کنترل شده است. نتایج شبیه سازی به روش اجزاء محدود تطتبق خوبی با آزمایشات تجربی دارد که نمایانگر صحت روش شبیه سازی و امکان استفاده از آن جهت طراحی و بهینه سازی فرآیند نوری حلقه می باشد.