سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کارن ابری نیا – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سیدعلیرضا فضلی راد – کارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله روشی تحلیلی برای بررسی تغییر شکل و محاسبه گشتاور و فشار در نورد مقاطع ارائه شده است. این روش بر اساس مکانیزم حد بالا بنا شده است که با بهینه سازی حد بالای توان، پارامترهای مجهول فرایند را پیش بینی می کند. ابتدا با استفاده از خمهای پارامتری سازی شده، روابطی برای خطوط لغزش پیشنهاد شده و با مشتق گیری از آن ها میدان های سرعت محاسبه شده است. روش کلی پیشنهاد شده سپس به مقاطع مشخصی اعمال شده است و برای هر مقطع، پارامترهای ذکر شده محاسبه شده است. مقایسه نتایج با مقدارهای به دست آمده از روش های دیگر و نتایج تجربی نشان داده است که روش ارائه شده در پیش بینی پارامترهای فرایند از دقت مناسبی برخوردار است.