سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اصغر عابدی –
علیرضا شجاعی –

چکیده:

درسالهای اخیر، تخصیص منابع آب بعنوان یک مسیله مهم تلقی شده است. براساس گزارشات حاصله افزایش نرخ جمعیت ازطرفی، و نیازآبی برای آبیاری ازطرف دیگر، ازجمله سوالهایی است که دررابطه با چگونگی کاربرد بهینه منابع آب و توانایی استفاده ازقیمت آب بعنوان یک کنترل کننده می باشد. اگرچه کشش قیمتی تقاضای آب کشاورزی کوچکترازیک می باشد و بعبارتی کم کشش است اما بهرحال، استراتژی قیمت می تواند روی الگوی مصرف آب تاثیرگذارباشد. دراین راستا، فرضیات لازم تست گردید . داده های آماری ازاستان چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد . مهمترین نتایج بعد ازتجزیه و تحلیل های لازم پایین بودن کشش قیمتی تقاضای آب بود که بیانگر این واقعیت است که قیمت نمی تواند اثر مهمی درکنترل و کاهش مصرف کشاورزی داشته باشد . نتیجه دیگر اینکه ارتباطنهاده هایی مانند نیروی کارو ماشین آلات باآب دراین پژوهش مشخص گردید.