سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی اسدی پورمیدی – کارشناس واحد زمین شناسی معدن مس سرچشمه
مجید مقامی – کارشناس واحد زمین شناسی معدن مس سرچشمه
کاظم آل بوغیش – کارشناسی ارشد اکتشاف نفت ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهتر ک

چکیده:

تحلیل پایداری شیب و عملکرد آبهای زیر زمینی در معدن مس سرچشمه ازجمله مسائلی است که بدون شناخت کافی از ساختار زمین شناسی، نتایج غیر واقع بینانه ای دنبال خواهد داشت. به منظور درک بهتر از ساختار زمین شناسی به ویژه دایکها، گسلها و سیستم های شکستگی دی دیواره غربی معدن مس سرچشمه، این ناحیه توسطه شش گمانه مورد کاوش ژئوتکنیکی قرار گرفت. در روشهای معمول به علتتوجیه نبودن مغزه ها بخوبی نمی توان به تحلیل ساختاری محدوده مطالعاتی پرداخت. به منظور رفع این مشکل در معدن مس سرچشمه از دستگاه توجیه کننده مغزه از نوع "Van Ruth" استفاده گردید. در این مقاله به انجام مراحل اندازه گیری به کمک این دستگاه چگونگی استخراج داده ها مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام نتایج حاصل از گمانه ها با اطلاعات برداشته شده سطحی از پله های دیواره غربی معدن مقایسه شده است.