سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز راعی – کارشناسی ارشد ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرهاد شهرکی –

چکیده:

برای افزایش راندمان مصرف انرژی و کاهش اتلاف حرارتی در صنایع مختلف، چندین روش وجود دارد که یکی از بهترین آنها فناوری پینچ می باشد . در این مقاله ابتدا شبکه تبادلگر های حرارتی سیستم تبرید واحد آمونیاک به منظور کاهش مصرف انرژی با استفاده از فناوری پینچ مورد تحلیل قرار گرفت . با استفاده از نتایج بدست آمده، مشخص گردید که فناوری پینج توانایی هدف گذاری کار محوری را نداشته و پیشنهاد گردید برای بهینه سازی واحد هایی که دارای سیستم تبرید و توان هستند از روش تحلیل ترکیبی پینچ و اکسرژی استفاده گردد . در قسمت تحلیل سیستم با استفاده از روش ترکیبی پینچ و اکسرژی ، نتیجه گردید که در سیستم تبرید واحد آمونیاک از جریانهای سرد فرآیندی ( آمونیاک سرد تولیدی ) برای خنک کردن جریانهای گرم واحد استفاده می گردد، به همین دلیل امکان اصلاح سیکل تبرید بدون تغییر در فرآیند مرکزی امکانپذیر نیست . سپس پیشنهادهایی برای بهبود سیستم تبرید ارائه گردیده است که از جمله می توان به استفاده از Aftercooler ، Economiser و سیکل چند مرحله ای در واحد و همچنین حذف جریان FFD3 -111 را نام برد . بعد از بررسی واحد مشخص شد که تبادلگر E-128 به عنوان Intercooler و فلش های ۱۱۰-F و ۱۱۱-F و ۱۱۲-F بعنوان Economiser در سیستم تبرید واحد آمونیاک عمل نموده و همچنین مایع سردساز آمونیاک در سه سطح دمای ۳۳-، ۷- و ۱۳/۵ درجه سانتیگراد ( سیکل تبرید سه مرحله ای) در واحد استفاده می گردد که این عوامل همگی کاهش کار محوری مصرفی در کمپرسور را سبب می گردند . همچنین حذف جریان ۱۱۱- FFD3 منجر به کاهشی به میزان ۲ ٪ در اتلاف اکسرژی سیستم گردید .