سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید حسینی تودشکی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

رودخانه ها مهم ترین زمین منظرهای موجود در سطح زمین هستند که به حرکات تکتونیکی مخصوصاً به فرازگیری و کج شدگی بسیار حساس می باشند. رودخانه قزل اوزن به عنوان یکی از طویل ترین سیستم های رودخانه ای در کشور به تغییر شکل های تکتونیکی به خوبی پاسخ داده است. تحلیل سیستم زهکشی رودخانه قزل اوزن می تواند اطلاعات اولیه راجع به الگوی دگرشکلی سطحی ناحیه فراهم نماید. در مسیر رودخانه قزل اوزن واحد های مختلف سازند قرمز زیرین، سازند قم ، سازند قرمز بالایی و سازندکرج رخنمون دارند.پس از قطعه بندی رودخانه قزل اوزن الگوهای زهکشی ترسیم و سینوسیتی رودخانه در هر یک از قطعات محاسبه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که در حوضه رودخانه قزل اوزن الگوهای زهکشی شاخه ای ، موازی، گوشه دار ، راست گوشه ، خاردار و مه آندری وجود دارد که متأثر از لیتولوژی یا ساختارهای موجود در ناحیه هستند. رودخانه قزل اوزن در بخش وسیعی از مسیرش بر روی بستری آبرفتی جریان دارد و شرایط رودخانه های آبرفتی را دارا می باشد. در قطعات مختلف رودخانه قزل اوزن ، مقادیر سینوسیتی متفاوت بوده و این وضعیت نشان دهنده کج شدگی طولی در منطقه می باشد