سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان بنی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی اکبر عالم رجبی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

نگرانیهای ناشی از اتمام منابع انرژی های فسیلی از یک سو و سهم عمد ه آنها در آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر، رویکرد کلی تولید، بهره وری و مصرف انرژی را به سمت استفاده از تجهیزات پر بازده تولید برق مانند پیل سوختی، تغییر داده است. ازآنجا که هزینه سرمایه گذ