سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان ویسی – گروه برق، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدفواد صمدی – گروه اتوماسیون و ابزار دقیق دانشگاه نفت تهران
حمید خالوزاده – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله به مطالعه ناهنجاری های قلبی با توجه به خواص غیر خطی سیگنالهای ECG می پردازد. بدین منظور معیار بعد همبستگی، D2 بکار گرفته شده است. D2 شاخصی از پیچیدگی سیستم و تعداد متغیرهای حالت مورد نیاز برای توصیف آن است. جهت مطالعه توانایی بعد همبستگی برای تفکیک ریتم های نرمال و آریتمی ها، این معیار برای نمونه های فراوانی از سیگنالهای ECG سالم و ناسالمتخمین زده شد. نتایج نشان می دهد که تخمین D2 تفاوت قابل ملاحظه ای را بین ریتم های سالم و ناسالم، مشخص می کند، بع نحوی که سیگنال های طبیعی و غیر طبیعی بخصوص در ناهنجاری های Trigeminy , Bigeminy به خوبی قابل تفکیک هستند. همچنین ملاحظه می گردد که با افزایش تعداد ریتم های نرمال در سیگنال D2 , ECGافزایش می یابد. این امر نشان دهنده طبیعت پیچیده تر و ریتم های نرمال است.