سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ثمین روانشادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده برق، گروه مهندسی
مهران جاهد – استادیار

چکیده:

روشهای خطی بسیاری از خواص سیستم های پیچیده را نادیده گرفته و یا حذف می کنند که باعث به وجود آمدن یک خطای اضافی در مدل می گردند. در این بررسی از روش های غیرخطی برای تحلیل سیگنال ضربان قلب استفاده گردیده است. در این کار با استفاده از روش های فراکتال، تحلیلی بر روی سیگنال ضربان قب فرد سالم و مریض انجام شده است. با تحلیل فراکتال روی سیگنال ضربان قلب فرد سالم مشخصه ای که برای آن به دست آمده یک مشخصه غیر خطی می باشد در حالی که مشخصه فراکتال برای یک فرد مریض خطی است. در حالت غیر خطی سیگنال ضربان قلب خواص مولتی فراکتال دارد در حالی که در حالت خطی سیگنال ضربان قلب خواص منوفراکتال دارد.