سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیره بصیری پارسا – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

مسکن روستایی در برنامه های عمرانی همواره مورد توجه بوده اما اهداف برنامه ها بطور کامل محقق نشده است. به منظور دستیابی به اهداف لازم است تا مسکن روستایی از لحاظ نقاط قوت و ضعف و وضعیت هر منطقه در مقابل کشور بررسی شود. در این پژوهش وضعیت مسکن روستایی بر اساس شاخص های کمی و کیفی در استان همدان به عنوان هدف مد نظر قرار گرفته است. پس از آن با استفاده از مدلswot نقاط قوت و ضعف مسکن روستاهای استان تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که نقاط ضعف بیشتری نسبت به نقاط قوت در روستاهای استان وجود دارد و در مقابل فرصت ها بیشتر از تهدید ها می باشد.