سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح ا… پورخاندانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در یک عملیات معدنی، سیستم باربری جزء میانی سیستم های بارگیری و تخلیه است که مجموع این ۳ سیستم، حمل مواد را تشکیل می دهند. کارایی سیستم های جابه جایی مواد توسط ترکیبی از فرایندهای موجود، خط انتظار و تخصیص و تعویض تجهیزات مشخص می شود. دقت در این پارامترها در چارچوب تحلیل سیستمها، کارایی سیستم های باربری را افزایش می دهد. در غیر این صورت در بعضی محل های پیش بینی نشده، گلوگاه به وجود خواهد آمد که عمده ترین عامل آن وجود بار بیش از حد معین در خط حمل مواد است. در اینجا عبارت "تحلیل سیستم ها" برای تشریح یک راه کلی استفاده می شود که اجزاء یک سیستم یکپارچه را به صورت یک ماهیت واحد نمایش می دهد، یعنی یک سیستم، که در هر جزء آن برای تطبیق مناسب با سایر اجزاء، طراحی می شود. در این مقاله از بین راه های مختلف انتقال مواد، سیستم باربری نوار نقاله از نقطه نظر شبیه سازی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است، در یک مدل تحلیل سیستم باربری، برای ایجاد تداوم، دو جزء مهم دیگر سیستم یعنی سیستم بارگیری و سیستم تخلیه نیز در نظر گرفته می شوند. از جمله تازه ترین کاربردهای کامپیوتر در معدن کاری سطحی، استفاده از آن در شبیه سازی سیستم باربری مواد می باشد. تولید کننده گان نوار نقاله، برای پیش بینی عملکرد تجهیزات باربری روی مسیرهای باربری تعیین شده، از برنامه های شبیه ساز استفاده می کنند. بنابراین با توجه به میزان اهمیت شبیه سازی سیستم های باربری، این مقاله به این مبحث خواهد پرداخت.