سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حیدری – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهرکرد
داریوش جلیلی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

تبدیل موجکی، روش ریاضی جدیدی است که اخیرا علاقه فراوانی برای استفاده از آن در حل مسائل مهندسی مشاهده شده است. این روش برای تحلیل موجهای ناپایا مناسب است. با استفاده از تبدیل موجکی، می توان بررسی های مکانی را در حوزه زمان و فرکانس انجام داد. در این مقاله از تبدیل پیوسته موجکی در محاسبه زمان وقوع فرکانس های موج زلزله استفاده شده است. در این روش دو پارامتر مقیاس و انتقال وجود داشته که هر یک تاثیر مشخصی در نتیجه تحلیل دارند. پارامت مقیاس متناظر با فرکانس های موجود در موج و پارامتر انتقال متناظر با حرکت در بازه زمانی است در این روش ابتدا تابع مادری انتخاب شده و به ازای مقیاس هاس مختلف که متناظر با فرکانس های مختلف است محاسبه می شود. سپس در موج اصلی ضرب شده و در طول زمان وقوع زلزله، انتگرال گیری می شود. نتیجه حاصل بیانگر میزان تاثیر مقیاس( فرکانس) مورد نظر در موج اصلی است. نتایج حاصل از این تحقیق بخوبی بیانگر بخوبی بیانگر توانایی روش تبدیل پیوسته موجکی در محاسبه زمان وقوع فرکانس های تشکیل دهنده موج زلزله است.