سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عباس علوی شاد – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ومدیرگروه پژوهشی ITM دانشگاه اصفهان
لیلا علوی شاد – کارشناس ریاضی و عضو موسسه مطالعات وبازاریابی خاور دانشگاه اصفه

چکیده:

از اوایل دهه ١٩٨٠ تکنیک تجزیه بطور گسترده ای در آنالیزهای انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی و ارزیابی سیاست انرژی مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیلهای تجزیه انرژی همراه با آنالیز تقاضای انرژی همراه است و در مطالعات مربوط به سیاست انرژی مثمر ثمر می باشد. این متدلوژی برای تجزیه تغییرات انرژی درچند عامل بکار گرفته می شوند. همچنین نتایج این روش در آنالیز تقاضای انرژی و مصرف انرژی و سطح مصرف برای تصمیم گیری مفید می باشد. کاربرد نتایج این روش برای ارزیابی کارایی صنایع مختلف مورد توجه می باشد. در این تحقیق برای تجزیه مصرف و شدت انرژی از روش دیویزیا استفاده شده است. روش تجزیه انرژی، مصرف و شدت انرژی را به اثرات تولیدی، ساختاری و شدت خالص تجزیه می نماید.این تحقیق در سطح کلی، تغییرات مصرف و شدت انرژی را بطور تحلیلی بر روی بخشهای اقتصادی کشور و بویژه روی حمل ونقل زمینی (ریلی و جاده ای) مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سهم اثر ساختاری (تغییر در ترکیب فعالیتهای اقتصادی) بسیار پایین می باشد. اثر شدت خالص مصرف انرژی دارای بیشترین سهم در توضیح تغییرات مصرف و شدت انرژی می باشد. به عبارت دیگر مصرف زیاد انرژی بخاطر انرژی بری (اثر ساختاری) در بخش حمل و نقل نبوده بلکه بخاطر شدت مصرف انرژی (اثر شدت خالص) می باشد.