سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید علی اصغر حسینی – دکترای مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
حسین پوریاوی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
رضا مشکانی – کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مطالعه خواص دینامیکی یک ضربه گیر فرود از نوع کیسه هوا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه پس از تعریف و انجام تست های مودال بمنظور تعیین مشخصه های سیستم، تاریخچه های زمانی و فرکانسی تحلیل شده و مقادیر سختی و میرایی استخراج شده است. همچنین با استفاده از طیف پاسخ شوک، شوک وارد بر محموله تحلیل و محدوده مجاز آن با یک معیار تجربی بررسی شده و نقاط ضعف و همچنین عملکرد کیسه هوا مورد ارزیابی قرار گرفته است.