سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سلیمان شریفی – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مکانیک، دانشجوی کارشناسی ارشد
نقدعلی چوپانی – دانشگاه صنعتی سهند، استادیار دانشکده مکانیک

چکیده:

شکست در مواد کامپوزیتی بطور عمده به خاطر شکست بین لایه ای (interlaminar fracture ) رخ می دهد که جدایش لایه ها (delamination) نامیده می شود. این امر نشان می دهد که مشخص کردن چقرمگی شکست بین لایه ای مهمترین فاکتور موثر در شکست مواد کامپوزیتی است . این مقاله کاربرد مکانیک شکست برای تعیین چقرمگی شکست بین لایه ای مد مرکب سیستم های هوافضا متصل شده بوسیله چسب تحت بارگذاری مرکب را بوسیله روشهای عددی ارائه می دهد . روش اینترکشن جی انتگرال (interaction J-integral) برای جدایی فاکتورهای شدت تنش مد مرکب در نوک ترک استفاده می شود. فاکتور شدت تنش و نرخ رهایی انرژی کرنشی وابسته به آن برای موارد مختلف بدست می آید . آرایش اتصال به این صورت فرض شده که آلومینیوم بعنوان ادهرند (adherend) مرکزی با سه ادهرنت بیرونی متفاوت شامل ، برن اپکسی (boron-epoxy) ، یونی دایرکشنال گرافیت اپکسی (unidirectional graphite-epoxy) ، کراس پلای گرافیت اپکسی (cross-ply graphite-epoxy ) و چسب با پایه اپکسی (epoxy) می باشد.