سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید فعلی – استادیار، دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
محمدرضا عسگری – کارشناس ارشد، دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله تغییر شکل و شکست صفحات ترکیبی دو لایۀ سرامیک – کامپوزیت تحت اثر ضربۀ عمودی مدلسازی و تحلیل گردیده است. در این مدل تحلیلی فرآیند نفوذ به سه مرحله تقسیم بندی شده ومعادلات حاکم بر هر مرحله استخراج شده است. برای توصیف تغییر شکل و شکست ماده کامپوزیت از رابطۀ انرژی استفاده شده و رابطۀ تنش – کرنش الیاف با در نظر گرفتن اثر نرخ کرنش اصلاح گردیده است. در این روش میزان انرژی جنبشی و کرنشی جذب شده توسط الیاف برابر کاهش انرژی جنبشی پرتابه در نظر گرفته شده است. هنگامی که انرژی جنبشی و کرنشی الیاف و سرامیک خرد شده از انرژی جنبشی پرتابه بیشتر شود شکست در صفحۀ دو لایه صورت می گیرد. نتایج مدل تحلیلی با نتایج عددی و تحلیلی موجود در مقالات مقایسه شده و مشاهده گردیده که مدل جدید می تواند پیش بینی مناسبتری از نتایج داشته باشد.