سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالحسین جلالی – دانشجوی دوره دکتری، دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیژن ملایی داریانی – دانشیار، دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود شاکری – استادیار ، دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید محمد رضوان مدنی – دانشجوی دوره کارشناسی ، دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شکل دهی ورقهای فلزی یکی از مهمترین روش های تولیدی بوده و امروزه در صنایع مختلف از جمله تولید بدنه اتومبیل و هواپیما می باشد. پیش بینی پارگی ورق توسط منحنی های حد شکل پذیری صورت می گیرد. برای بدست آوردن این نمودارها از روش های تئوری ، تجربی و عددی استفاده می شود. در این مقاله منحنی های حد شکل پذیری با استفاده از مدلسازی المان محدود دو فرایند کشش تک محوری و اتساع با سنبه نیم کروی بدست آمده و با نتایج تئوری و تجربی مقایسه شده اند که تطابق معقولی بین آنها مشاهده می شود.