سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان هارونی – کارشناسی ارشد مهندسی سازه ، دانشگاه دزفول
پنام زرفام – دکترای مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های منظم نشان داده است که این سازه ها نسبت به سازه های منظم خسارات بیشتری را متحمل می شوند. در این مقاله اصول ارزیابی تحلیل شکنندگی پیشرفته ای برای ساختمانهای نامنظم ارائه می شود. به این منظور یک شاخص خسارت که بتواند علاوه بر پاسخهای دو جهته ساختمان پاسخهای پیچشی سازه را در برگیرد، تعریف و تشریح می شود. در روش پیشنهادی یک شاخص خسارت قرار دادی نیز تعریف خواهد شد. پس از انجام آنالیز شکنندگی ساختمان نمونه براساس شاخص خسارت پیشنهادی و شاخص خسارات قراردادی و مقایسه نتایج، برتری و دقت روش پیشنهادی نشان داده خواهد شد. عملیات فوق برای یک ساختمان پنج طبقه بتنی و اعمال ۳۰ رکورد زلزله انجام و نتایج ارائه شده است.