سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود میرزایی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
عبدالله شادآرام – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
شهیار مریم – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکا

چکیده:

در این مقاله جریان مافوق صوت دو بعدی گاز همراه با ذرات جامد به صورت عددی تجلیل میشود. هدف از این تحقیق بررسی اثرات تغییر قطر، گرمای ویژه و چگالی ماده تشکیل دهنده ذرات بر پارامترهای مشخصه لایه مرزی آرام تراکم پذیر میباشد. این پارامترها به حل عددی معادلات کامل ناویر – استوکس در یک شکل عمومی که در آن بر هم کنش دو فاز طراحی لحاظ شده است و با فرض پیوستگی هر دو فاز بدست میآیند. روش تجزیه بردارشار ون لیر برای حل معادلات حاکم بر فاز گاز مورد استفاده قرار گرفته و برای بالا بردن دقت محاسبه متغیرهای پایستار از روش ماسکل (Muscl) به همراه محدود کننده ون آلبادا (Van Albada) استفاده شده است. فاز جامد یک محیط پیوسته فرض می شود که از لزجت آن صرف نظر شده است. برای معادلات اویلر حاکم بر فاز جامد با استفاده از روش تجزیه اختلاف شار، مساله ریمان حل می شود. مشاهده میشود کهخواص مواد تشکیل دهنده و همچنین اندازه ذرات از طریق بر هم کنش بامحیط گاز که با نیروی درگ، توزیع لایه مرزی روی سطح ذرات، تولید و اتلاف انرژی نشان داده می شوند، بر روی دینامیک رفتاری جریان های دو فازی اثر می گذارند.