سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل دلخوش – کارشناس ارشد
محمود غیاثی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

چکیده:

در این مقاله تعیین مشخصه های هیدرودینامیکی سیلندر متحرک و مغروق در زیرسطح آزاد به کمک روش محاسباتی ارائه گردیده است. این روش برای اجسامی که ارضاء نمودن شرط کوتا در آنها لازم نیست، در هر فاصله ای پایین سطح آزاد و در اعداد فرود مختلف معتبر می باشد. براساس تئوری گرین و انتخاب پتانسیل مناسب در محدودۀ داخلی جسم مغروق، معادلات از نوع پتانسیل سرعت محاسبه شده است. شرایط مرزی نیومن به عنوان شرط مرزی روی بدنه سطح جسم در نظر گرفته شده است فشار روی سطح آزاد ثابت و شرایط مرزی روی سطح ازاد به صورت خطی در نظر گرفته شده است و از روش تصویر کردن برای ارضاء نمودن شرط مرزی سطح آزاد استفاده شده است. تعیین پتانسیل سرعت روی بدنه جسم براساس قرار گیری چشمه(چاه) با قدرت ثابت در طول هر المان انجام پذیرفته است. نتایج به دست آمده برای سیلندر دایره ای و بیضوی ارائه شده است.