سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی نصرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
انوشیروان فرشیدیان فر – دانشیار گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ارتعاشات چسبندگی – لغزش، ارتعاشات خودمحرک غیر خطی است که در سیستم های دینامیکی مانند ماشین ابزار باعث تولید صدا و ناهمواری سطح قطعه می شود. در این مقاله ابتدا معادلات مربوط به مدل ارتعاشی سیستم استخراج شده و سپس در محیط شبیه سازیپاسخ مکانی جرم در دو حالت لغزش خالص و چسبندگی – لغزش بدست آورده شده است.برای بررسی صحت نتایج بدست آمده، نتایج حاصل با نتایج تحلیلی پرتوربیشن سایر محققین مقایسه شده است که دقت بالای تحلیل را نشان می دهد. در انتها چند روش کاهش دامنه این ارتعاشات به دلیل اهمیت بالای آن در صنعت با چند شکل بیان گردیده است.