سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام طاهریان – استادیار دانشگاه مازندران – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی مکان
هومن امینی – کارشناس ارشد دانشگاه مازندران – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی م

چکیده:

در این تحقیق نتایج یک تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی جریان آرام، حالت گذرا بر روی مبدل حرارتی لوله های حلقوی مارپیچ ( کویل ها ) که بطور عمودی در یک مخزن پر از آب قرار گرفته، بیان شده است . این تحقیق بر روی ۷ کویل و دو مقدار شار حرارتی برای هندسه های مختلف کویل و با در نظر گرفتن مقدار ثابت سطح لوله های کویل برای تمامی مدل ها صورت گرفته است . بر اساس نتایج بدست آمده کاهش گام کویل و افزایش قطر لوله کویل نسبت به مدل مبنا باعث افزایش ضریب انتقال حرارت متوسط و بهبود میزان لایه بندی دمایی در مخزن می شود .