سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسعود یوسف رامندی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدغلامرضا اعتماد – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان
شاپور رودپیما – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در تحقیق حاضر، انتقال حرارت جریان ناآرام گاز در بستر از ذرات جامد سیالی شده به صورت دو بعدی با تقارن محوری و درحالت ناپایا مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت مدلسازی رفتار سیستم از دیدگاه اویلری – اویلری استفاده شده است. معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی، مومنتوم ، انرژی و اغتشاش برای هر دو فازف و همچنین معادله انرژی نوسانی برای ذرات جامد، به روش عددی اختلاف محدود بر مبنای حجم کنترل حل شده اند. بررسی اثر تغییر سرعت و دمای گاز ورودی بر روی انتقال حرارت در داخل بستر، ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که افت دمای گاز و همچنین افزایش دمای ذرات جامد در طول بستر و در حالتی که دمای گاز ورودی بالاتر است، بیشتر می باشد. تغییر سرعت گاز ورودی نیز، به دلیل درهم بودن جریان تاثیر چندانی بر روی پروفیل دما درون بستر سیالی شده نداشته است.