سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی زیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دان
علی اکبر رنجبر – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله با شبیه سازی عددی غیردائم،انتقال حرارت در یک سیستم جمع کننده خورشیدی با دیوار ترکیبی مجهز به جاذب متخلخل مورد بررسی قرار می گیرد.با تابش آفتاب،حرارت مازاد،در جاذب متخلخل ذخیره شده و در هنگام عدم حضور خورشید،می تواند به عنوان یک عایق حرارتی رفتار کند.نتایج نشان می دهد که اندازه ذرات و درصد تخلخل جاذب روی دمای هوای اتاق موثر است و می بایست برای طراحی سیستم های گرمایش غیر فعال خورشیدی مورد توجه قرار گیرد.در این بررسی،میدان دما برای یک دیوار مرکب با جاذب متخلخل بدست می آید.