سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آیدین نبوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
محسن نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
علی تمایل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

چکیده:

با توجه به رشد تقاضا برای شیوه‎های کاهش اتلاف انرژی در ساختمان، استفاده از شیشه‎های دو جداره مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. در مقاله حاضر الگوی جریان و نرخ انتقال حرارت در شیشه‎های دو جداره و اثر پارامترهای مختلف بر کارایی این شیشه‎ها در فصل زمستان به صورت عددی تحلیل شده است. شکل زیر هندسه به کار رفته در تحلیل جریان و انتقال حرارت را نشان می‎دهد. انتقال حرارت در چنین سیستمی شامل هدایت در شیشه و جابجایی در گپ هوایی می‎باشد. ملاحظه می‎شود که با استفاده از گپ هوایی در بین دو لایه شیشه، میزان انتقال حرارت از داخل ساختمان به سمت خارج کاهش چشمگیری دارد. همچنین با توجه به یکسان نبودن توزیع شار حرارتی در ارتفاع شیشه، ضخامت شیشه بر حسب ارتفاع بهینه شده، به صورتیکه مقدار شیشه مصرفی بدون کاهش در کارایی آن، کاهش یافته است. نتایج حاصل از حل عددی تطابق بسیار خوبی با نتایج تجربی موجود دارند.