سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین احمدی کیا – دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده مهندسی،گروه مکانیک
رضا فضلعلی –

چکیده:

معمول ترین درمان برای زخم ناشی از سوختگی های شدید، پیوند پوست است. به همین دلیل ایجاد بانک پوست و استفاده روزانه از پوست برای درمان سوختگی به سرعت در سالهای اخیر گسترش یافته است. برای جلوگیری از مرگ سلولهای پوست، با یستی آن را به صورت منجمد شده نگهداری کرد. لذا یکی از مسائل مهم در نگهداری پوست، انجماد سریع آن می باشد. اکثر تحقیقات صورت گرفته تا کنون بر مبنای نامحدود بودن سرعت انتشار گرما بوده اند، به همین دلیل دانش کمی در مورد انتقال حرارت تغییر فاز با توجه به اثرات غیر فوریه بدست آمده است. در این مقاله تغییرات فاز، دما و تنش حرارتی بافت پوستی که در معرض یخ زدگی است با استفاده از دو مدل انتقال حرارت هذلولوی (Hyperbolic) و سهموی ( Parabolic) به روش عددی بررسی شده و نتایج بدست آمده از این دو مدل با یکدیگر مقایسه شده اند. این تحقیق نشان میدهد که نتایج حل معادله سهموی و هذلولوی در برخی موارد کاملا متفاوت اند و اثرات غیر فوریه هنگامی که تاخیر زمانی بزرگ است، مهم می باشد و بدون در نظر گرفتن این تاثیر ممکن است تعبیر اشتباهی از دمای پیش بینی شده و تنش گرمایی رخ دهد.