سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهرا
عبدالعظیم امیرشاهکرمی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

چکیده:

کوچکترین اتفاق کوتاه مدت یا بلند مدت در بناهای تاریخی باعث توزیع مجدد و تغییر آرایش تنشها و کرنش هاو تغییر شکل در یک سازه پایدار تارخی میشود. بنابراین استفاده از سازه های ناجی بدون مطالعه و آگاهی از عملکرد توام آنها با زمین و سازه تاریخی ممکن است درکوتاه مدت یا بلند مدت باعث بروز اثرات سوئی در رفتار سازه تاریخی شود. با استفاده از تحلیل عددی می توان قبل از انجام هر گونه اقدامی بر روی سازه رفتار آن را بصورت توام با سازه تاریخی بصورت کمی و کیفی ارزیابی کرد. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار ABAQUS به تحلیل عددی رفتار سازه مسجد شیخ لطف اله پرداخته و رفتار این سازه را قبل و بعداز اجرای دیوارهای پشت بند در نیمه شمالی آن بررسی کردیم و بااین شبیه سایز به این نتیجه رسیدیم که، وزن و نوع اتصال این سازه ها با سازه تاریخی و زمین عامل تعیین کننده ای در رفتار سازه تاریخی می باشد. وزن زیاد آنها در دراز مدت، مانند مسجد شیخ لطف اله دراصفهان سبب نشست خاک زیر پی و نهایتا نشست سازه اصلی می شود. بنابراین باید بیننوع اتصال و وزن سازه ناجی یک بهینه سازی مناسب انجام داده و سازه ای با حداقل وزن و حداکثر اتصال با زمین و سازه اصلی را به عنوان یک سازه مناسب در پایداری دراز مدت و کوتاه مدت سازه تاریخی دانست.