سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد نیرومند – دانشجوی سال آخر مهندسی عمران-تهران عضو باشگاه پژوهشگران جوان
بهمن نیرومند – عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

در این مقاله به بررسی ناحیه ای محدود تئوری-تجربی ترکیب ساختاری دیواره های خاک مقاوم انجام شده و همچنین بررسی اثرات فراوانی و بزرگی بارهای زلزله ای بر نحوه عمل این ساختارها تحت شرایط بار زلزله ای با الهام از تحقیقات پیشین متخصصین در بیرون از کشور شده است. لذا در ادامه این مقاله به بررسی فوندانسیون محکم مدل دیواری به صورت هماهنگ و بر اساس سرعت یک فرکانس منفرد در طول تمام گره های روی خط اصلی دیوار پرداخته می شود.