سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بنفشه احمدی – آزمایشگاه فرآوری مواد با لیزر، مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو، تهران، ای
محمدجواد ترکمنی –
جمشید صباغ زاده –

چکیده:

در این مقاله یک مدل ریاضی برای برش ورق فولاد نرم، با استفاده از لیزر CO2 پیوسته موج به همراه گاز کمکی اکسیژن پیشنهاد شده است. این مدل بر اساس حل همزمان معادلات پایستگی جرم، اندازه حرکت و انرژی در حالت ایستا گسترش یافته است . شیوه جدیدی برای تخمین سرعت بیشینه برش در این مقاله معرفی شده و این پارامتر برای ضخامت های متفاوت در دو فشار مختلف گاز اکسیژن به دست آمده است. همچنین عرض شیار برش و سهم توان اکسیداسیون در برش لیزری فولاد نرم با پارامترهای مختلف موثر بر برش لیزری پیش بینی شده است.