سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین زارع رشکوئیه – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ , سازمان صنایع و معادن استان یزد
عنایت الله امامی میبدی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ , دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

رفتار تونل در توده سنگ معمولاً از خصوصیات هندسی و ژئومکانیکی درزه ها تاثیر می پذیرد . در این مقاله برای ارزیابی کمی تاثیر خصوصیات درزه ها بر رفتار تونل تعدادی مطالعه پارامتری
با استفاده از روش تحلیل عددی المان مجزا ) ) DEM انجام شد . به منظور ارزیابی حساسیت پاسخ UDEC تونل در مقابل پارامتر فراوانی درزه ها یک سری مدلهای کرنش صفحه ای به کمک برنامه طراحی و تحلیل شد . مدل ساختاری بارتون _ بندیس برای شبیه سازی رفتار درزه ها در نظر گرفته شد . نتایج نشان داد که جابجایی بلوکهای کلیدی تشکیل شده در سقف تونل و همچنین
تنشهای خمشی شاتکریت با ابعاد بلوکهای سنگی متناسب می باشد، در حالی که نیروی محوریپیچ سنگ با این پارامتر رابطه عکس دارد . با استفاده از نتایج تحلیل عددی سه بعدی ۳DEC
مشخص شد که شناسایی بحرانی ترین حالت شیب و جهت شیب درزه ها برای ارزیابی شرایط پایداری سینه کار تونل از اهمیت زیادی برخوردار است