سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صمد ولی پور شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی مرتضوی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاظم نجم – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده: