سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیامک نجاریان – دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرامرز فیروزی – دانشجوی دوره دکتری، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آرش ضیایی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

پمپ های گریز از مرکز به دلیل قابلیت ساخت در اندازه های کوچک، سهولت استفاده هنگام جراحی، عدم داشتن دریچه و نیاز کم به انرژی محرک، یکی از بهترین انواع پمپ های خون برای دوره های کوتاه مدت به شمار می روند. از آنجایی که این پمپ ها در اندازه های کوچکی ساخته می شوند، برای تولید فشار مناسب، لازم است در دورهای نسبتا بالایی کار کنند. که در این شرایط احتمال تخریب یاخته های خونی و ایجاد همولیز بر اثر افزایش تنش های برشی در پمپ بالا می رود. لذا در این پروژه با استناد بر تحلیل عددی انجام شده و رسیدن به الگوی جریان در پمپ، نواحی پرخطر از نظر تخریب یاخته ها شناسایی شده اند و بر اساس سرعت ها و فشارهای به دست آمده، چنین می توان گفت که مدل مورد بحث به عنوان جایگزین بطن چپ و یا راست، توانای تولید فشار و جریان مورد نیار برای بدن یک فرد بالغ را داراست. و البته به عنوان جایگزین بطن راست، با توجه به افزایش کم فشار و تخریب ناچیز یاخته ها کارایی مناسب تری خواهد داشت.