سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرحسین موسوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، آزمایشگاه سیالات بیو
ناصر فتورائی – مکاتبات
حمیدرضا کانوزیان –

چکیده:

روش تعامل سیال و جامد (Fluid-Structure interaction) برای شبیه سازی عددی دریچه آئورت قلب بکار گرفته شده تا عملکرد آن مورد بررسی قرار گیرد. شبیه سازی شامل دو محیط مجزای سیال و جامد می باشد و معادلات حاکم بر آنها با استفاده از فرمول بندی لاگرانژی برای مدل جامد و فرمول بندی لاگرانژی- اویلری اختیاری (Arbitrary Lagrangian-Eulerian) برای مدل سیال بصورت کوپل شده با استفاده از نرم افزار ADINA حل شده است. شرط مرزی فشار بصورت کسینوسی از سمت بطن به دریچه اعمال شده و باعث باز و بسته شدن آنها می شود. با این مدلسازی مشخصه های مختلف مانند توزیع جریان، گردابه ها، تنش برشی و توزیع فشار در زمانهای مختلف سیکل قلبی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که در فاز بسته شدن دریچه، گردابه بزرگی در سینوس آئورت و گردابه های کوچکی در اطراف آن ایجاد می شود که در فاز باز شدن دریچه به سمت شریان آئورت رانده شده و از بین می روند. داشتن دانش درست از دینامیک جریان خون در دریچه ها می تواند برای طراحی دریچه های مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.