سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد صدیقی – محقق آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق دانشگاه علم و صنعت ایران
انور احمد خواه – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

در پروسه احتراق در بخاری های گاز سوز خانگی، هوای ثانویه شرایط لازم برای احتراق کامل را تامین می نماید و افزایش هوای اولیه در عمل باعث اختلاط بهتر هوا با سوخت گازی خواهد شد . در عین حال افزایش بیش از حد آن بطور غیر مستقیم موجب افزایش جریان برگشتی و در نتیجه کاهش کیفیت احتراق خواهد گردید . در این تحقیق با تحلیل عددی جریان در ونتوری خاص انتخابی، اثرات تغییر قطر سوراخ سوخت رسان و سرعت گاز مصرفی بر روی جریان سوخت و هوا و درصد هوای اولیه در ونتوری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . جهت مدل سازی جریان از نرم افزار فلوئنت و برای پیش بینی پروسه اختلاط از روش ک – اپسیلون استاندارد برای حل معادلات استفاده گردیده است . نتایج نشانگر این است که کاهش قطر اوریفیس و افزایش سرعت گاز خروجی باعث اختلاط بهتر و بیشتر سوخت و هوا میگردد .