سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا دادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد، تهران،دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی مک
بهار فیروزآبادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، تهران،دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده

چکیده:

پره های ثابت و هادی یا توزیع کننده توربین های آبی بدلیل نقش کنترل دبی و هدایت جریان برای برخورد با زاویه مناسب به چرخ توربین از اهمیت خاصی برخوردار هستند . تحلیل جریان نیز در این قسمت بدین دلیل اهمیت دارد که از یکطرف بررسی و تحلیل جریان در مجموعه توربین آبی با چنان ابعاد بزرگی به راحتی امکان پذیر نبوده و تحلیل یکپارچه آن جز با استفاده از تعداد شبکه حدود چند میلیون میسر نیست . از طرف دیگر تحلیل مجزای هر قسمت چون توزیع کننده، بحث نحوه اعمال شرایط مرزی را مطرح می سازد . در این مقاله جریان سه بعدی در داخل توزیع کننده توربین فرانسیس » گم « تحلیل می شود . نقش اعمال شرایط مرزی مختلف در پیش بینی جریان مطالعه می شود و تحلیل لزج و غیر لزج با یکدیگر مقاسیه می گردد . همچنین روشی برای بدست آوردن صحیح میدان جریان در توزیع کننده، بدون نیاز به تحلیل محفظه حلزونی ارائه می شود . نتایج تحلیل این مقاله با مدل آزمایشگاهی » گم « که نتایج تجربی آن موجود می باشد اعتبار سنجی شده اند