سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک حجری – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمدصادق صادقی پور – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از کار حاضر تحلیل جریان و یافتن نیمرخ سرعت و دبی حجمی برای حرکت سیال درون لوله ای مستقیم با دیواره الاستیک است. از این مدل برای تحلیل جریان خون درون رگ استفاده شده است. و برای حل رگهای دارای تصلب شریان، رگهای تنگ یا گشاد شده یا حتی در وریدها و رگهای مصنوعی پلاستیکی که به جای شریان پیوند زده می شود قابل استفاده است. در این مدل، جریان نوسانی است و مسئله برای یک پریودزمانی حل می وشد. خون همگن، تراکم ناپذیر و نیوتونی، جریان ارام و با تقارن محوری و شعاع رگ تابعی از فشار خون فرض شده است. معادلات حاکم بر مسئله دو معادله ناویر – استوکس و معادله پیوستگی در مختصات استوانه ای است، این معادلات به کمک روش المان های محدود حل شده است.