سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا غیور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن شاکری – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گروه مکانیک
موسی فرهادی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گروه مکانیک

چکیده:

در این بررسی به شبیه سازی ۳ بعدی فشار و جریان کانالهای پیل سوختی متانولی در ابعاد میکرو با سطح موثر کامال ۱cm2 پرداخته شده است که یکنواخت بودن جریان در کانالها در انجام بهینه واکنش و مقدار انتقال دما که باعث کاهش عملکرد پیل خواهد شد، ارایه شده است. شبیه سازی انتقال حرارت پیل سوختی متانولی در ابعاد میکرو با زمینه جریان های شبکه توری تحت بررسی قرار گرفت. کانالهای این پیل در جریان های جرمی متفاوت تحلیل و بررسی گردیده است. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که شبکه تور سیمی در مقایسه با شبکه موازی در پیل سوختی متانولی در ابعاد میکرو، دارای مشخصه بهره برداری بهتری است و ابعاد بهینه برای این شبکه را µm580×۵۰۰و عمق ۳۰۰µm گزارش می شود.