سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس سروش – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی عمران
رضا بری – کارشناس ارشد مهندسی مشاور ساخل

چکیده:

نیاز روز افزون به احداث بزرگراهها در شهر تهران برای حمل و نقل سریع و آسان احساس می شود. به این منظور پروژه بزرگ تونلهای دو گانه رسالت در حال انجام است. این تونلها در دو مسیر رفت و برگشت(باندهای شمالی و جنوبی)جمعا به طول ۱۹۰۰ متر(۹۵۰متر در هرجهت) و با فاصله ثابت ۴/۳متر بین آن دو طراحی شده و در ادامه بزرگراه رسالت از میدان آفریقا تا شرق بزرگراه کردستان حفر خواهند شد.ارتفاع ناخالص تونلها حدود ۱۰ متر و بقطر خارجی آنها ۱۵/۷ متر می باشد این تونلها با استفاده از روش NATM و به صورت مرحله ای در زمینی آبرفتی و در اعماق ۲ تا ۳۵ متری از سطح زمین اجرا می گردد. با توجه به نخستین تجربه داخلی در حفر این نوع تونلها و استانداردهای موجود در اجرای تونلهای شهری، نیاز به بررسی تاثیرات ممکن حفر تونلها و نیز پیشبینی های لازم جهت کنترل حفاری و عدم اسیب به تاسیسات سطحی با ارائه مدلهای کامپیوتری به صورت دو و سه بعدی احساس می شود. در این مقاله کلیه مراحل حفر و احداث دو تونل شمالی و جنوبی در چندین مرحله متوالی با استفاده از نرم افزارهای موجود و نیز نقشه اجرایی مدلسازی دو و سه بعدی شده و نتایج جابجایی و تنش حاصل از حفر بدست آمده است که می تواند همراه با نتایج ابزاربندی به حفر ایمن و سریع این تونلها منتج شود.