سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریدون مقدس نژاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر
هومان رستگاری – کارشناس ارشد عمران(راه و ترابری) دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در حال حاضر برای تحلیل روسازی های بتنی از روشهای متفاوتی استفاده می شود ، به طور مثال میتوان به تئوری لایه ها،تئوری تیر روی بستر ارتجاعی ، روشهای عددی و . . . اشاره نمود . در این مقاله برای تحلیل وآنالیز روسازی از روش المانهای محدود و از نرم افزار ANSYSکمک گرفته شده است .برای این منظورابتدا مطالعه موردی در خصوص فرودگاهDenver و مقایسه با مدل ساخته شده توسط برنامه کامپیوتری صورت گرفته که مشخص گردد مدل ارائه شده از دقت مناسبی برخوردار می باشد . در بخش بعدی مدلهای سه بعدی روسازی با آرایش کامل چرخها در ضخامتهای مختلف روسازی [ شامل لایه بتنی لایه تثبیت شده با سیمان (اساس) و لایه زیر اساس و سابگرید] بررسی گردید . همچنین با استفاده از نتایج تحلیل،روابط ریاضی با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف جهت تعیین مقادیر تنش و تغییر شکل بدست آمد و در انتها اثر تکرار بار باتوجه به نتایج تحلیل بررسی گردیده است