سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما امانی فرد – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه گیلان
رامین رزاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

چکیده:

حل عددی جریان آشفته غیردائم حول ایرفویل متقارن به کمک روش LES مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل مذکور جهت شبیه سازی تنش های نشان دهنده اندرکنش بین گردابه های بزرگ و کوچک مقیاس، از یک مدل(SGS) به نام RNG استفاده شده است. علاوه بر آن، با توجه به توانایی مدل LES در تسخیر گردابه ها تاریخچه جدایی جریان در زوایای حمله مختلف و تاثیر آن بر رفتار جریان و وضعیت گردابه ها در میدان حل در زاویه وقوع واماندگی (Stall) و زوایای قبل و بعد از آن نیز بررسی شده است. نتایج عددی بدست آمده برای ضرایب نیروی برا، پسا و همچنین توزیع ضریب فشار روی سطح ایرفویل در مقایسه با نتایج تجربی موجود توافق قابل قبولی را نشان می دهد