سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهمن عبدالحمیدزاده – مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دان
وحید هاشمی – مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دان
داود رشتچیان – مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دان

چکیده:

امروزه ایمنی فرایندها در صنعت کشور ما جهت جلوگیری یاکاهش ریسک حوادث مورد توجه و اقبال خاصی قرار گرفته است. در این میان رشد سریع صنایع پتروشیمی درکشور ما، حجم عظیم سرمایه و نیروی انسانی درگیر در آن، باعث تمرکز ویژه بر ایمنی این دسته از صنایع شده است. تعداد روز افزون پروژه های صنعتی در زمینه ایمنی و مدیریت ریسک چنین واحدهایی گواه این امر است . مولفین این مقاله در طی انجام پروژه انالیز ریسک پذیری واحداکسید اتیلن مجتمع پتروشیمی اراک، که به خاطرخصلت های ویژه اکسید اتیلن در میان پر مخاطره ترین واحدهای فرایدی است، به شناسایی و ارزیابی مخاطرات محتمل دراین واحد پرداخته اند. در موارد خاص و بنا به نیاز از روش های عددی ارزیابی ریسک هم استفاده شده است. در این مقاله دلایل محتمل رخداد یکی از مخاطرات قابل اعتنا در عملکرد اینواحد با استفاده از روش آنالیز درخت خطا مورد تحلیل قرارگرفته است. همچنین با استفاده از روش های عددی احتمال رخداد چنین حادثه ای بدست امده و سپس با استفاده از روش های مرسوم ریسک این حادثه محاسبه و ارزیابی شده است.