سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جاماسب پیرکندی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
مسعود ضیاء بشرحق – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
محمد امیان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

چکیده:

درمقاله ارائه شده، جریان سیال آرام تراکم ناپذیر، در یک کانال دو بعدی فین گذاری شده مورد تحلیل قرار گرفته است . در حالت کاربردی این موضوع در مبدلهای حرارتی فشرده اتفاق می افتد . در این نوع مبدلها بدلیل کوچک بودن مقاطع عبور جریان، عدد رینولدز در حد پایین بوده و لذا معمولاً گرادیانهای عادی سرعت و دما به اندازه کافی بزرگ نمی باشند تا ضرایب انتقال حرارت مورد نظر برای این نوع مبدلها را برآورده نماید . نتایج بدست آمده حاکی ازاین است که با افزایش ارتفاع فین ها و همچنین کاهش فاصله میان آنها میزان انتقال حرارت و افت فشار افزایش می یابد . بنابراین برای طراحی اینگونه مبدلها باید شرایط بهینه مناسبی از نظر افزایش انتقال حرارت در مقابل افت فشار ایجاد شده، فراهم کرد .