سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی غمگسار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی مرتضوی – عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی معدن-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین سالاری راد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده: