سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدناصر مقدس تفرشی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی کربلایی محمدی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

به منظور حفاظت از لوله‌های مدفون متعلق به شریانهای حیاتی ( لوله‌های فاضلاب، انتقال آب، گاز و ۰۰۰ ) در بارگذاری‌های استاتیکی و دینامیکی و کاهش میزان خسارت وارد بر آنها باید روشهای طراحی مناسبی را تعیین نمود، اما مسلم است که پایه‌گذاری روشهای طراحی مناسب جهت حفظ لوله نیازمند شناخت رفتار اندرکنشی خاک – لوله، عملکرد سیستم مرکب خاک – لوله و عوامل موثر بر آن به هنگام اعمال بارهای وارده می‌باشد. به منظور نیل به این شناخت انجام یک تحلیل عددی مناسب برروی یک مدل فیزیکی، ضروری می‌باشد. از آنجا که روش اجزا محدود با موفقیت نسبتاً قابل قبولی برای مطالعه بسیاری از مسائل ژئومکانیک بکار رفته، از اینرو جهت تحلیل عددی موردنظر از برنامه plaxis7.2 که یک برنامه اجزاء محدود دو بعدی می باشد،استفاده شده است. این روش مزایای زیادی در ارائه توزیع تنش و تغییر شکل نسبی در محیط خاک و سازه دارد و اطلاعات زیادی درخصوص مسائل اندرکنش خاک – سازه ارائه می‌دهد. استفاده از این روش درصورت انتخاب مدل مناسب برای خاک و سازه، با تعیین دقیق و مناسب پارامترهای مورد نیاز مدل، در کنار نتایج آزمایشگاهی امکان دستیابی به کلیه اطلاعات پراکنده در محیط موردنظر را فراهم آورده و امکان شناسائی کامل‌تری را حاصل می‌نماید. بدین منظور مدل خاک – لوله تحت شرائط بارگذاری سیکلی قائم با استفاده از روش اجزا محدود تحلیل گردیده و نتایج حاصل بعد از مطابقت دادن نتایج مدل، با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شده است