سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حامد افشاری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
زهرا زنگنه – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله یک شبیه سازی دقیق از شرایط واقعیت یک لوله زمین گرمایی به همراه در نظر گرفتن جوشش و همه رژیم های جریانی و تبدیل آنها به یکدیگر و همچنین حالت دو فازی حاکم بر جریان به صورت دقیق ، در نظر گرفته شده است. شرایط جریان در سر لوله توسط دما و فشار و میزان املاح موجود در آب و همچنین نسبت فاز مایع به فاز بخار مشخص می شود. این پارامترها و همچنین میزان دبی جریان مقدار انرژی دریافتی و نیز اندازه یک لوله زمین گرمایی را برای ما تعیین می کند، که در این مقاله علاوه بر شبیه سازی دقیق ، تاثیر هر کدام از این پارامترها بر مقدار قدرت دریافتی، به طور کامل بررسی شده است. در نهایت نیز یک مقایسه از نتایج مدل ارائه شده و هماهنگی آن با اطلاعات تجربی موجود که دال بر درستی این مدل می باشد، انجام شده است.