سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد توسلی مفرد – کارشناس ارشد
محسن جهانمیری – دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز
محمدرضا صادقی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف اصلی در تحقیق حاضر ، بررسی عددی میدان جریان حول بال به همراه سطوح برآافزا(High lift device) برای یک قایق پرنده که مشخصات بال آن ، معلوم است ، می باشد . نخست ایرفویل مناسب برای فلپ ، معین شده است وسپس میدان جریان ،در شرایط اثر سطح(Ground Effect) تحلیل شده است . برای تحلیل عددی میدان جریان ، از معادلات ناویر استوکس در جریان لزج و تراکم ناپذیرمغشوش به روش حجم محدود ، استفاده شده است . برای مدل کردن ترم های اغتشا ش از مدلکمک می گیریم. تاثیرات فاصلة نسبی ایرفویل تا سطح ، زاویة حمله ، نوع فلپ و زاویه فلپ روی پارامتر های آیرودینامیکی از جمله ، برآ ، پسا ، کیفیت آیرودینامیکی و ضریب فشار بررسی می گردد . منظور از اثر سطح ، ارتفاعی برابر و یا کمتر از طول وتر متوسط می باشد.